Pesten 1710, En katastrof i korta rubriker.

För en tid sedan så gick jag i tankar om att skriva om upplevelsen av den sista pestepidemien i Sverige 1710. För Stockholms del så kan så upp till 40 procent av befolkning ha dukat under på bara ett par månader.

Därför begav jag mig till Uppsala universitetsbibliotek för att titta på förordningar om pesten i Stockholm 1710. Det var en ganska obehaglig upplevelse. När jag höll på att bläddra bland förordningarna, proklamationerna och rapporterna om pestens härjningar slog det mig att just de här papperna har en gång cirkulerat i den pesthärjade staden. Dessa papper kan ha blivit infekterade av samma pestbakterier som döda så många på så kort tid. Snurr i skallen, hjärtat bankar, etc. Sedan lugnade jag ned mig. Det var 304 år sedan pesten var I Stockholm. Men det är rörande och skrämmande att vara så nära kvarlevorna av katastrofen.

När jag tittade genom förordningarna kunde man se hela epidemin i sammandrag i rubrikerna. Först domineras förordningarna av Magnus Stenbocks seger över den danska invasionshären i Skåne. Därefter många texter från kungen om nya skatter och utskrivningar. Sedan:

2 september 1710: Rådet i Stockholm: ” Förordning angående de från besmittade orter ankommande farkoster och passagerare” Ingen får släppas in i staden för att smittan inte ska sprida sig från Baltikum.

20 september skriver Överståthållaren i Stockholm: ”Förordning angående åtskillige Mått som böra i akt tagas vid den nu påstående farsoten.” Pesten har kommit till staden. Vita kors målas på dörrarna på de hus som är besmittade.

1710, Kunliga Collegio Medico skriver: ”Kort underrättelse om huru man sig förhålla skal när gud land och rike med en grym pestilentialisk fahrsot straffa täckes. Uppå höga överhetens nådiga befallning uppsat av kongl. Collegio Medico I Stockholm åhr 1710”

24 oktober 1710. Rådet har flytt till Arboga. ”Förordning angående de anstalter som till den smittsamma farsotens hämmande och avhållande ifrån denna staden nödige finnas.” Ingen får komma in till Arboga utan särskilt tillstånd. Polismästaren vaktar stadens portar. Torgen ska rökas med ris för att få bort ond lukt.

5 november 1710, Överståthållaren I Stockholm utfärdar ”Ytterligare förordning angående några mått som jämväl böra i akt tagas vid den ännu påstående farsoten”

8 november 1710, Rådet i Arboga försöker hindra ytterligare spridning av smittan. ”Ytterligare förordning angående några Mått som jämväl böra i akt tagas vid den ännu påstående farsoten”

1 februari 1711. Stockholm, Epidemin ebbar ut. Överståthållaren skriver ”Förordning angående Några Mått som böra i acht tagas till förekommande at den igenom guds nåd nu aftagande Farsoten ej må sig å nyo utbreda”

29 april 1711. Stockholm, Pesten har tärt hårt på gravgrävarna. ”Reglemente och förordning för Jorde-Gummorne uti Stockholm uppå höga överhetens befallning och approbation af Kongl Collegio Medico”

30 april 1711. Pesten är över I Stockholm. Tacksägelse sjungs i kyrkorna. ”Tacksägelse till Gud som den svåra pestilentien här i Stockholm nådeligen upphöra och stadna låtit skedd i alla kyrkorna den 30 april 1711”

Efter ungefär fem månader är katastrofen över, de döda räknas. Förordningarna, breven och plakaten börjar återigen handla om skatter och utskrivningar, kriget kommer att fortsätta i ytterligare tio år.

Nu blev det ingen bok om detta för min del, eftersom Magnus Västerbro hann förekomma mig och skriva Pestens år: döden i Stockholm 1710. En bra bok dessutom!

Bildresultat för pestens år

 

Ett svar på “Pesten 1710, En katastrof i korta rubriker.”

  1. Kul att du uppskattade min bok! Och roligt att läsa ditt inlägg. Visst är det mäktigt att kolla igenom de där gamla dokumenten…
    För övrigt tyckte jag även att ditt inlägg om Stockholms mentala karta på 1630-talet var riktigt intressant! Som du säger, att det var så mycket kontakter med västeuropa överraskade mig lite…
    Hur som helt – ha det gott!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *